Genel Bilgiler

2012 yılında Kurulan Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ekim 2016 Yılından itibaren Bingöl İli Solhan İlçesinde faaliyet göstermeye başlamış olup, 3 Bölüm ve 5 Programdan oluşan yapısıyla birçok meslek dalının ihtiyaç duyduğu ara ve teknik elemanları yetiştirmektedir. Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, meslek eğitimi alanında Türkiye’de var olan boşluğu doldurmak, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda yükseköğretimin ileri aşamalarına geçişi de (DGS) sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Yüksekokulun yönetim organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.

 

 

BÖLÜMLER ve PROGRAMLAR

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde I. Öğretim'de 3 ayrı bölümde 5 farklı program bulunmaktadır. Bunlar:

 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
  • İlk ve Acil Yardım Programı
 • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
  • Çocuk Gelişimi Programı
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
  • Yaşlı Bakım Programı

Meslek Yüksekokulumuzda öğrenci yetiştirmenin yanı sıra mevcut akademik personelin bilimsel çalışmalarının yürütülmesi de desteklenerek ülkemizin ve özelde yakın çevresi olan Bingöl ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Misyonumuz
Mesleki bilgi ve beceriye sahip, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sosyal ve kültürel yetenekleri gelişmiş, ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunacak kalifiye ve nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımla eğitim öğretim kalitesini ve akademik başarılarını sürekli artıran sağlık alanında saygın ve en çok tercih edilen olmaktır.