NEVZAT ESİM

Doç. Dr. NEVZAT ESİM

Unvan : DOÇENT

Birim / Bölüm : FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Email : nesim@bingol.edu.tr

Dahili : 2579

Oda No : D3-16


Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Atatürk Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Botanik (Bitki Fizyolojisi)

Doktora

2006- 2011

Türkiye

Atatürk Üniversitesi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Yüksek Lisans

2000- 2005

Türkiye

Atatürk Üniversitesi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Lisans

2000- 2005

 

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Bingöl Üniversitesi

Türkiye

Bingöl

Biyoloji/FEF

Arş. Gör.

2009-2009

Atatürk Üniversitesi

Türkiye

Erzurum

Biyoloji/FF

Arş. Gör.

2009-2011

Bingöl Üniversitesi

Türkiye

Bingöl

Biyoloji/FEF

Arş. Gör.(Dr.)

2011-2012

Bingöl Üniversitesi

Türkiye

Bingöl

Teknik Bilimler MYO

Yrd. Doç. Dr.

2012-2016

Bingöl Üniversitesi Türkiye Bingöl Teknik Bilimler MYO Doç. Dr. 2016-2017
Bingöl Üniversitesi Türkiye Bingöl Fen Edebiyat Fakültesi Doç.Dr. 2017-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2019-2020

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

2

0

43

Temel Biyoloji

4

0

25

Temel Biyoloji Uygulama

0

2

25

Bitirme Projesi I

0

2

4

 

Farmasotik Biyoteknoloji

3

0

4

 

İleri Bitki Moleküler Biyolojisi

3

0

1

 

Ana Arı Yetiştirme ve Üretim Teknikleri

3

0

5

2

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

2

0

43

Biyolojik Çeşitlilik ve Evrim

2

0

25

Seminer

2

0

28

Ana Arı Yetiştirme ve Üretim Teknikleri

3

0

4

Bitkilere Gen Transfer Yöntemleri

3

0

2

Bitirme Projesi II

0

2

4

2018-2019

 

 

1

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

2

0

31

Temel Biyoloji

4

0

17

Temel Biyoloji Uygulama

0

2

17

Bitirme Projesi I

0

2

5

2

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

2

0

31

Temel Moleküler Biyoloji

4

0

17

Temel Moleküler Biyoloji Uygulama

0

2

17

Seminer

2

0

25

 

 

Bitirme Projesi II

0

2

5

 

 

Bitkilere Gen Transfer Yöntemleri

3

0

5

 

 

Evrimsel Genetik ve Çevresel stres

3

0

5


GÜNEŞ H, (2017). Strese maruz bırakılan anasonda (Pimpinella anisum) antioksidan mekanizma ve biyoaktif bileşiklerdeki değişimin belirlenmesi, Bingöl Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü-Biyoloji Anabilim Dalı

A.Uluslararası SCI, SCI-Exp. kapsamındaki dergilerdeki makaleleri :

A1. Mutlu S, Atici Ö, Esim N (2010) Bioherbicidal effects of essential oils of Nepeta meyeri Benth.on weed spp. Allelopathy Journal. 26(2): 291-300.[Full Text Online] (PDF)

A2. Mutlu S, Atici Ö, Esim N, Mete E (2011) Essential oils of catmint (Nepeta meyeri) induce oxidative stress in early seedlings of various weed species. Acta Physiologiae Plantarum. 33(3): 943-951. [Full Text Online] (PDF)

A3. Taskin M, Esim N and Ortucu S, (2012) Efficient production of L-lactic acid from chicken feather protein hydrolysate and sugar beet molasses by the newly isolated Rhizopus oryzae TS-61. Food and Bioproducts Processing.90: 773–779. [Full Text Online] (PDF)

A4. Esim N, Tiryaki D, Karadagoglu Ö, Atici Ö (2013) Toxic Effects of Boron on Growth and Antioxidant System Parameters of Maize (Zea mays L.) Roots. Toxicology and Industrial Health. 29: 800-805. [Full Text Online] (PDF)

A5. Esim N, Atıcı O, (2013) Nitric Oxide Alleviates Boron Toxicity by Reducing Oxidative Damage and Growth Inhibition in Seedlings of Maize (Zea mays). Australian journal of crop science. 7(8):1085-1092. [Full Text Online] (PDF)

A6. Taskin M, Esim N, GeniselM,Ortucu S, Hasenekoglu I, Canli O and Erdal S, (2013) Enhancement of invertase production byAspergillus niger OZ–3 using low – intensity static magnetic fields. Preparative Biochemistry and Biotechnology.43.177–188. [Full Text Online] (PDF)

A7. Esim N, Atici Ö (2014) Nitric oxide improves chilling tolerance of maize by affecting apoplastic antioxidative enzymes in leaves. Plant Growth Regulation.72:1, 29-38. [Full Text Online] (PDF)

A8. Esim N, Atici Ö, Mutlu S (2014) Effects of Exogenous Nitric Oxide in Wheat Seedlings under Chilling Stress. Toxicology and Industrial Health. 30:3, 268274. [Full Text Online] (PDF)

A9.  Aysu T, Esim N (2014) Supercritical liquefaction of common reed (Phragmites australis) with alkali catalysts.Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 10:1336-1344. [Full Text Online] (PDF)

A10. Aksakal O, Esim N (2014).  Evaluation of arsenic trioxide genotoxicity in wheat seedlings using oxidative system and RAPD assays.  Environmental Science and Pollution Research. 22(9)- 7120-7128. [Full Text Online] (PDF)

A11. Esim N, Atici O (2015).  Effects of Exogenous Nitric Oxide and Salicylic Acid on Chilling-Induced Oxidative Stress in Wheat (Triticium aestivum). Frontiers in Life Science. 8(2)-124-130. [Full Text Online] (PDF)

A12. Dalar A, Guo Y, Esim N, Bengu AS, Konczak I (2015) Health attributes of an endemic orchid from Eastern Anatolia, Dactylorhiza chuhensis Renz&Taub. -in vitro investigations. Journal of Herbal Medicine, 5(2)- 77-85. [Full Text Online] (PDF)

A13.  Esim N, Atıcı Ö (2016) Relationships between some endogenous signal compounds and antioxidant system in response to chilling stress of maize (Zea mays L.) seedlings. Turkish Journal of Botany,40:37-44. [Full Text Online] (PDF)

A14. Aysu T, Durak H, Güner S , Bengü AS, Esim N (2016)  Bio-oil production via catalytic pyrolysis of Anchusa azurea: Effects of operating conditions on product yields and chromatographic characterization. Bioresource Technology, 205: 7–14. [Full Text Online] (PDF)

A15. Aksakal O,   Tabay D,   Esringu A,   Aksakal FI,   Esim N (2017 ) Effect of Proline on Biochemical and Molecular Mechanism in Lettuce (Lactuca sativa L.) Exposed to UV-B radiation. Photochem. Photobiol. Sci. 16, 246-254. [Full Text Online] (PDF)

A16. Esim N, Kilic O, Tiryaki D (2017). Influence of extremely low frequency electromagnetic field on antioxidant system and change of volatile composites in Pinus sylvestris L. Progress in Nutrition, 19:90-97. [Full Text Online] (PDF).

A17. Altun Ramazan, Esim Nevzat, Aykutoğlu Gürkan, Baltacı Mustafa Özkan, Adıgüzel Ahmet, Taşkın Mesut (2020). Production of linoleic acid-rich lipids in molasses based medium by oleaginous fungus Galactomyces geotrichum TS61. Journal of Food Processing and Preservation, 44(7), 1-9.

A18. Erkaya Seval, Arslan Nazlı Pınar, Orak Tugba, Esim Nevzat, Taşkın Mesut (2020). Evaluation of tyrosol and farnesol as inducer in pigment production by Monascus purpureus ATCC16365. Journal of Basic Microbiology, 60(8), 669-678.

A19. Arslan NP, Yazici A, Komesli ., Esim N, Ortucu S. (2020). Direct conversion of waste loquat kernels to pigments using Monascus purpureus ATCC16365 with proteolytic and amylolytic activity. Biomass Conversion and Biorefinery, 1-9.

A20. Esim N, Güneş H. (2020) Effects of Drought and Salinity on Antioxidant Mechanisms and Secondary Metabolites in Anise (Pimpinella anisum L.) Leaves. Russian Journal of Plant Physiology (Accepted).

B1. Esim N, Atıcı Ö (2014) Nitrik Oksit’in Mısır (Zea mays L) Bitkisinde Oksidatif Stres ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi. Türk Doğa Fen Dergisi. 3(1):34-38. [Full Text Online] (PDF). 

B2. Polat R,  Esim N, Ürüşan Z., CAF A, Ahıskalı M, Canlı D. (2020) Solhan (Bingöl) florasının arıcılık açısından değerlendirilmesi. Türk Doğa Fen Dergisi. 9(Özel Sayı), 1-10. (Full text online) (PDF)

C1. Aysu T, Esim N.  Supercritical liquefaction of common reed (Phragmites australis) with alkali catalysts. 1st Chemistry in Energy Conference (1st CEC). 20-22 July 2015. Heriot-Watt University Edinburgh, UK.(PDF)

C2. Temel Yusuf, Bengü Aydın Şükrü, Esim Nevzat, Avci Vedat, Polat Rıdvan, Canlı Deniz, Erdoğan İbrahim Yasin, Solmaz Ramazan, Çiftçi Mehmet, Ayna Adnan (2019). Bingöl Balının Enzimatik Analizi ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerinin Belirlenmesi. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

C3. Ürüşan Zeynep, Polat Rıdvan,  Esim Nevzat, Caf Ahmet, Sinan Ali, Canlı Deniz, Ahıskalı Mihriban (2019). Çotla (Genç/Bingöl) Bölgesi Arı Florası Çeşitliliği Üzerine Değerlendirmeler. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum

C4. Esim Nevzat, Turhan Münire, Korkmaz Ali (2019). Jenter Metodu İle Bingöl Koşullarında Damızlık Safkafkas (Apis mellifera Caucasica) ve Kafkas Melezi Ana Arı üretimi. 7th. International Conference On mathematics, Engineerıng, Natural Medical Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6438177)

C5. Temel Yusuf, Ayna Adnan, Bengü Aydın Şükrü, Esim Nevzat, Avci Vedat, Polat Rıdvan, Canlı Deniz, Bayram Nesrin Ecem, Erdoğan İbrahim Yasin, Solmaz Ramazan, Çiftçi Mehmet (2019). Biochemıical Parameters of Bingöl/Turkey Honey. 7th. International Conference on mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences, 1(1), 42-43. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum

C6. Polat Rıdvan, Esim Nevzat, Caf Ahmet, Sinan Ali (2019). The evaluations on the diversity of bee flora in Hazarşah (Solhan/Bingöl) regİon. 7th. International conference on mathematics, engineerıng, natural medical sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

D1. Esim N., Atıcı Ö., Mutlu S., Dirican E.: Mısır tohumlarına çimlenme öncesi uygulanan nitrik oksitin düşük sıcaklığa tolerans sağlama etkisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran,2010, Denizli.(sözlü).(PDF)

D2. Mutlu S.,Esim N., Atıcı Ö. NepetameyeriBenth. Esansiyel Yağlarının Bazı Zararlı Otların Çimlenme ve Fide Büyümesi Üzerinde Fitotoksik Etkileri. I. GAP Organik Tarım Kongresi. 17–21 Kasım, 2009, Şanlıurfa. (Sözlü).(PDF)

D3. Mutlu S., Atıcı Ö., Esim N.:Çimento fabrikasının bitkilerde sebep olduğu mineral toksisitesinin WDXFR tekniğiyle belirlenmesi. 1.Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu. 28 – 30 Mayıs, 2010, Erzurum.(PDF)

D4. Mutlu S.,  Atıcı Ö., Esim N.: Salisilik asitin tuz stresi altındaki toleransları farklı iki buğday varyetesinde simplastik antioksidan enzimler üzerine etkileri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21–25 Haziran, 2010, Denizli.(PDF)

D5. Mutlu S., Esim N., Atıcı Ö.: Nepetameyeri Benth. esansiyel yağlarının bazı önemli tarla zararlısı otların antioksidan enzimleri üzerine etkileri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21–25 Haziran,2010, Denizli. (PDF)

D6. Esim N., Atıcı Ö., Mutlu S: Buğdayın soğuk stresine cevabında nitrik oksit ve salisilik asitin koruyucu rolünün araştırılması. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21–25 Haziran, 2010, Denizli.(PDF)

D7. Esim N, Karadağoğlu Ö, Tiryaki D, Mutlu S, Tekin S, Atıcı Ö: Yüksek Bor Miktarının Mısır Köklerinde Neden Olduğu Oksidatif Zararın Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3–7Eylül, 2012, İzmir.(PDF)

D8. Esim N, Çakalot Ü, Atıcı Ö: Nitrik Oksit (NO) Mısırda (Zea mays L.) Düşük Sıcaklık Toleransını Artırır. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3–7Eylül, 2012, İzmir.(PDF)

D9. Esim N, Özgürler G, Atıcı Ö: Düşük Sıcaklık Öncesinde Mısır Bitkisine Uygulanan Nitrik Oksit (NO) Düşük Sıcaklık Esnasında Apoplastik Antioksidan Enzimlerin Aktivitesini Düzenleyebilir. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3–7Eylül, 2012, İzmir.(PDF)

D10. Esim N, Atıcı Ö, Mutlu S: Düşük Sıcaklık Stresi Altındaki Mısır Yapraklarında Bazı Sinyal Bileşiklerinin İçsel Değişimleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3–7Eylül, 2012, İzmir. (PDF)

D11Esim N, Atıcı Ö: Nitrik Oksit (NO) Düşük Sıcaklık Stresi Altındaki Mısırda (Zea mays L.) Antioksidatif Sistemi Düzenler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3-7Eylül, 2012, İzmir.(PDF)

D12. Mutlu S, Tekin S, Özgürler G, Çakalot Ü, Esim N, Atıcı Ö: Nepetameyeri (Lamiaceae) Yapraklarından Elde Edilen Su ÖzütününBazı Zararlı Otlar Üzerinde Fitotoksik Etkisi ve Etki Mekanizması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3-7Eylül, 2012, İzmir.(PDF)

D13. Çakalot Ü, Tekin S, Özgürler G, Mutlu S, Esim N, Atıcı Ö: Nepetameyeri (Lamiaceae) Esansiyel Yağlarının Bazı Zararlı Otlar Üzerinde Fitotoksik Etkisi ve Etki Mekanizması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3-7Eylül, 2012, İzmir.(PDF)

D14. Esim N, Atıcı Ö, Kılıç Ö., Bor Toksisitesi Altındaki Mısır (Zea mays) Bitkisinde Büyüme Parametreleri ve İyon Geçirgenliği Üzerine Nitrik Oksitin Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.(PDF)

D15. Esim N, Atıcı Ö, Kılıç Ö., Nitrik Oksitin Bor Toksisitesi Altındaki Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Enzimatik Antioksidan Sistem ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.(PDF)

D16. Esim N, Kılıç Ö, Güneş H, Tiryaki D., Yüksek Gerilim Hattı Altındaki Çam Ağaçlarının (Pinus sylvestris)  İbrelerinde Oksidatif Hasar ve Uçucu Bileşenlerindeki Değişimler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.(PDF)

D17. Esim N, Kılıç Ö, Güneş H., Yüksek Gerilim Hattı Altındaki Parentucellia latifolia subsp. flaviflora Bitkisinin Uçucu Bileşenlerindeki Değişimlerinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.(PDF)

D18. Kılıç Ö, Esim N, Güneş H., Türkiye’den iki Centaurea (Asteraceae) Türünün Kimyasal Kompozisyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.(PDF)

D19. Kılıç Ö, Esim N, Güneş H., Türkiye’den Heracleum persicum (Apiaceae) Türünün Uçucu Yağ Kompozisyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.(PDF)

D20. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Civa Ağır Metalinin Mısır (Zea mays) Bitkisinin Çimlenme ve Büyüme Parametrelerinde Neden Olduğu Değişimler. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015, Erzurum(PDF)

D21. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Civa Toksisitesi Altındaki Mısır (Zea mays) Bitkisinde Çimlenme ve Büyüme Parametreleri Üzerine Nitrik Oksit’in Etkisi. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015, Erzurum(PDF)

D22. Kılıç Ö,  Güneş H, Esim N. Bingöl’den iki Origanum L. (Lamiaceae) Taksonunun Uçucu Yağ Kompozisyonu. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015, Erzurum(PDF)

D23. Kılıç Ö,  Güneş H, Esim N.  Bingöl’den iki Thymus L. (Lamiaceae) Taksonunun Uçucu Yağ Kompozisyonu. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015, Erzurum(PDF)

D24. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö.Civa Toksisitesi Altındaki Mısır (Zea mays L.) Yapraklarındaki Enzimatik Antioksidan Sistem ve Oksidatif Stres Üzerine Nitrik Oksit’in Etkisi. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015, Erzurum(PDF)

D25. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Mısır Zea mays L. Yapraklarında civa toksisitesinin etkileri üzerine nitrik oksitin etkisi. II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 31 Ağustos-3 Eylül 2016, Mersin(PDF)

D26. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Civa toksisitesine maruz bırakılan mısır bitkisinin değişen fizyolojik parametreleri üzerine nitrik oksitin etkisi. II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 31 Ağustos-3 Eylül 2016, Mersin(PDF)

D27. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Civa Toksisitesi Altındaki Mısır Bitkisinin Köklerinde Oluşan Oksidatif Stres Üzerine Nitrik Oksitin Etkisi. III. Ulusal Botanik Kongresi. 23-26 Aralık 2016, Konya(PDF)

Hakemlik Yapılan Uluslararası SCI ve SCI-E Kapsamındaki Dergiler:

 

 • Acta Physiologiae Plantarum (22 adet)
 • Journal of the Science of Food and Agriculture (8 adet)
 • Toxicology and Industrial Health (5 adet)
 • Industrial Crops and Products (4 adet)
 • Australian Journal of Crop Science (3 adet)
 • Plant Physiology and Biochemistry (2 adet)
 • Turkish Journal of Botany (2 adet)
 • Turkish Journal of Agriculture and Forestry (3 adet)
 • International Journal of Environmental Science and Technology (3 adet)
 • Turkish Journal of Biology (1 adet)
 • Journal Agronomy and Crop Science (1 adet)
 • Plant Growth Regulation (1 adet)
 • Journal of Essential Oil Bearing Plants (1 adet)
 • International Journal of Food Sciences and Nutrition (1 adet)
 • Biomass & Bioenergy (1 adet)
 • Fuel (1 adet)
 • Desalination and Water Treatment (1 adet)
 • Frontiers in Life Science (1 adet)
 • Water, Air, and Soil Pollution (1 adet)

Hakemlik Yapılan Ulusal Dergiler:

 

 1. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (1 adet)
 2. Türk Doğa Fen Dergisi (1 adet)
 3. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (1 adet)
 4. Türkiye Tarım Araştırmaları Dergisi (1 adet)
 5. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1 adet)

1. Ekonomik Değeri Olan Bitkilerde Soğuk Zararını Azaltmak için Tohumlara Çimlenme Öncesinde Salisilik Asit Uygulamasının Araştırılması (Ata uni. BAP no: 2008/83). (Araştırmacı)

2. Soğuk Stresine Bitki Cevabında Nitrik Oksit’in Koruyucu Rolünün Araştırılması (Ata uni. BAP no: 2009/240). (Araştırmacı)

3. Bitkilerde Ağır Metal Toksisitesinin Yatıştırılmasında Memeli Cinsiyet Hormonlarının Kullanılması (Ata uni. BAP no:2011/107). (Araştırmacı)

4. Doğu Geçit Bölgesinde Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L) Çeşitlerinin Adaptasyonu (BU-BAP-79-100-2011).(Araştırmacı)

5. Mısır Bitkisinde Civa Toksisitesine Karşı Nitrik Oksitin Koruyucu Etkisinin Fizyolojik, Biyokimyasal, Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Aydınlatılması (TÜBİTAK 113Z929). (Yürütücü)

6. Halofitik Bitkilerin Rizoplantlarından İzole Edilen Halotolerant Bakteriler Kullanılarak Bazı Kültür Bitkilerinde Tuz Stresi Toleransının Artırılması (Ata Uni BAP-Araştırmacı)

7. Üzümde (Vitis vinifera) Hastalık Etmeni Patojenik Mantarların Mücadelesinde Allelopatik Çözümlerin Araştırılması (Ata Uni BAP-Araştırmacı)

8. Kadmiyumun Biyopsorpsiyonunu Yapabilen Anoxybacillus caldiproteolyticus Bakterisinin Kadmiyum Stresi Altındaki Mısır Bitkisinin Fizyolojik ve Biyokimyasal Süreçleri Üzerine Etkisi (BÜBAP-FEF.2017.00.008). (Yürütücü)

9. Bingöl Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretimi  (BÜBAP-PİKOM-Arı.2019.010). (Araştırmacı).

10. Bingöl İli, Merkez, Yayladere, Kığı, Adaklı ve Yedisu ilçeleri Yüzey Araştırması, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) (Araştırmacı).

11. Bingöl-Solhan Bölgesi Polenlerinin Özellikleri ve Bakır Malzemelerin Korunmasında Kullanımları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (BÜBAP-FBE.2020.00.001). (Yürütücü)

12. Bingöl Balının Markalaşmasına Yeni Nesil Teknolojik Dokunuş: DNA Barkodlama (BÜBAP-PİKOM-Arı.2019.003). (Araştırmacı)

13. Bingöl Koşullarında Damızlık Saf Kafkas (Apis Mellifera Caucasica) ve Kafkas Melezi Ana Arı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması (BÜBAP-PİKOM-Arı.2018.002). (Yürütücü)

14. Bingöl merkez ve ilçelerinde bal üretimi, Bingöl balında bulunan çeşitli enzimlerin analizi, bazı biyokimyasal parametrelerin ve melissapalinolojik özelliklerin belirlenmesi (BÜBAP-PİKOM-Araştırmacı)

15. Solhan ve Genç İlçelerinin Arı florasının tespiti ile ballarının palinolojik özelliklerinin belirlenmesi (BÜBAP-PİKOM-Bitki.2018.002). (Araştırmacı)

 1. I. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 17–21 Kasım, 2009.
 2. Bitki Moleküler Genetiğinde Son Teknikler, Kocaeli-Gebze, TÜBİTAK, 3–7 Mayıs 2010.
 3. I. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, 28–30 Mayıs 2010.
 4. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21–25 Haziran 2010.
 5. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 3–7 Eylül 2012
 6. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 23–27 Eylül 2014
 7. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Erzurum,1-4 Eylül, 2015
 8. II. Ulusal Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin,31 Ağustos-3 Eylül, 2016
 9. III. Ulusal Botanik Kongresi, Konya, 23-26 Aralık 2016
 10. 7th. International Conference on mathematics, Engineering, Natural Medical Sciences. 14-19 Haziran 2019,Roma/İTALYA
 11. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi . 11-13 Ekim 2019, Bingöl/TÜRKİYE

Aldığı Ödüller

TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri (4 adet)

Bingöl Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşekkür Belgesi

Düzenleme Kurulu Üyesi- I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, Erzurum

Düzenleme Kurulu Üyesi- Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl