FATMA ZUHAL EROL

Öğr. Gör. FATMA ZUHAL EROL

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Email : fzerol@bingol.edu.tr

Dahili : 3837

Oda No :


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyal Bilgiler Eğitimi /  Doktora -  Devam ediyor

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Sosyal Bilgiler Eğitimi / Yüksek Lisans-2011

Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi- Sınıf Öğretmenliği ABD-2007

 

2015  -   ....      Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri MYO (Öğretim Görevlisi)

2013  -  2015   Tunceli Üniversitesi Çemişgezek MYO (Öğretim Görevlisi)

2007  -  2013    Milli Eğitim Bakanlığı (Sınıf Öğretmeni)

 

I. yarıyıl

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi -I

Çocuk Bakımı İlke ve Uygulamaları

Aile Eğitimi

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Özel Eğitim

II. yarıyıl

Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi -II

Davranış Bilimleri

Okul Öncesi Dönemde Çocuk ve Çevre

Bilgisayar ve Oyun

Meslek Eğitimi

Yabancı Dil Sınavı (YDS / 68,75)

1-) Erol, M., Erol, F. Zuhal. 2021. Yeniden Var Olma Sürecinde Köy Enstitülerinin Rolü. Akademik Matbuat. 5: (1), 73-89. Full Text (Pdf).

2-) Erol, F. Zuhal. Akpınar, E., 2021. Sosyal Bilgiler Eğitimi Alanında Yapılmış Mekânı Algılama Becerisi Konulu  Deneysel Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. International Journal of Social Science Research. 10:(1), 1-15. Full Text (Pdf).

3-) Erol, F. Zuhal, Elhakan Balcı, G., Burulday, V.,  2021. 3-6 Yaş Dönemindeki Resimli Çocuk Kitaplarının İç ve Dış Yapı Özelliklerinin İncelenmesi. Akademik Matbuat. 5: (1), 115-130. Full Text (Pdf).

1) Elhakan Balcı, G., Burulday, V., Erol, F. Zuhal, 3-6 Yaş Çocuklarının Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. IV. Internatıonal European Congress On Socıal Scıences.11-13 Ekim 2019, (s: 470-484), Diyarbakır. Full Text (Pdf).

2) Elhakan Balcı, G., Burulday, V., Erol, F. Zuhal, 3-6 Yaş Çocuklarının Teknoloji Kullanımı Hakkında Ebeveyn Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. IV. Internatıonal European Congress On Socıal Scıences.11-13 Ekim 2019, (s: 74-75), Diyarbakır. (Abstract)