İDRİS VARIŞ

İDRİS VARIŞ

Unvan : DİĞER

Birim / Bölüm : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Email : ivaris@bingol.edu.tr

Dahili : 3873

Oda No :


BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

Tarla teknikerliği

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İşletme