KEMAL NAZLI

Öğr. Gör. KEMAL NAZLI

Unvan : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Birim / Bölüm : SOLHAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Email : knazli@bingol.edu.tr

Dahili : 3803

Oda No :


    1974 Bingöl Genç doğumlu. İlkokulu Genç Yeşildere İlkokulunda okudu (1983-1987). Ortaokul ve liseyi Diyarbakır İmamhatip Lisesinde okudu (1987-1993). Lisans eğitimini, DicleÜniversitesi Ziya Gökalp Eğtim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde amamladı (1994-1998). Aynı üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı alanında yandal mezunu. 2004-2005 Eğitim öğretim yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" alanında özel statüde tezsiz yüksek lisans yaptı.1998-2004 yılları arasında Genç Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptı. 2004-2008 yılları arasında Bingöl Merkez Cumhuriter Kız YİBO' da Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

    2008-2013 yılları arasında Brüksel Eğitim Müşavirliğinde Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni olarak görev yaptı.2013-2014 yılları arasında Bingöl Merkez Mustafa Kemal Paşa İlkokulunda sınıf öğretmeni olarakçalıştı. 2014-2017 yılları arasında Genç Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2013-2015 yılaarı arasında  Zirve Üniversitesi ve Dicle Ünivrsitesi Ortak programında Eğitim Yönetimi, Planlaması, Ekonomisi ve Teftişi programında tezli yüksek lisansını yaptı. Ders dönemleri, tez yürütme çalışmaları, tez danışmanlığı ve tez savunması Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü hocaları rehberliğinde gerçekleşti. 15 Ocak 2018'de Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri MYO' da öğretim görevlisi olarak atandı. 

     Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalında 20.11.2020 tarihinda doktorasını tamamladı. An itibariyle Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda Dr. Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.  Evli 3 çocuk babası, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

 

 

Ortaöğretim  Diyarbakır İmamhatip Lisesi                                                                                 1994     
Lisans Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1998
Yüksek Lisans (Tezsiz) Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Böl., Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik  2005
Yüksek Lisans (Tezli)

Zirve -Dicle Üniversitesi Ortaklığı,Eğitim Bilimleri Bölümü (Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi)

20015
Doktora  İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü (Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı)

2020

 

Öğr. Gör. Dr. Kemal NAZLI

 

 •  1998-2004 Genç YİBO’ da sınıf öğretmenliği
 •   2004-2008 Bingöl Merkez Kız YİBO’da Müdür Yardımcılığı yaptı
 •  2008-2013 Tarihleri arasında Brüksel Eğitim Müşavirliği’nde Türkçe ve Türk Kültürü      Öğretmeni olarak 5 yıl süreyle çalıştı.
 •  2013- 2014 İMKB Mustafa Kemal Paşa İlkokulu’nda Sınıf öğretmenliği yaptı.
 • 2014-2017 Genç Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcılığı görevi yaptı.

 

Okul Önce Eğitim Kurumlrında Yönetim ve Denetim Solhan SHMYO 
Özel Eğitim Gerek. Çocukların Gel. ve Eğitimi Solhan SHMYO 
Meslek Eğitimi Solhan SHMYO 
Mesleki Uygulamalar Solhan SHMYO 
Medya Okuryazarlığı Solhan SHMYO 
Çevre Eğitimi Solhan SHMYO 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme İLAHİYAT FAK.
Eğitim Bilimine Giriş İLAHİYAT FAK.
Eğitim Psikolojisi İLAHİYAT FAK.
İş Psikolojisi SAĞLIK B. FAK. (İş Sağlığı ve Güvenliği Böl)
İNGİLİZCE- 2014 YDS          91,25   

 

 1. Yöneticilerinin Gözünden Halk Eğitimi Merkezlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, 2021 ss. 1421-1451 DOI:10.17679/inuefd.979837

 2. Aküzüm, C., ve Nazlı, K. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde karşılaştıkları disiplin sorunları, nedenleri ve bu sorunlarla başetme yöntemlerinin değerlendirilmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES, 1(2), 88-102.

 3.  Konan, N., ve Nazlı, K. (2018). Okul yöneticilerinin örgütsel affedicilik düzeyleri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(16), 127-144.

 4.  Cülha, A., Atei, R., ve Nazlı, K. (2018). Özel yetenekli öğrencilerin ideal öğretmene ilişkin metaforları. Harran Maarif Dergisi, 3(1), 39-51.

 5.  Aslan, M., Cülha, A., ve Nazlı, K. (2021). Okula dayalı yönetim yaklaşımının Türk kültürü bağlamında incelenmesi. E-Uluslararası Pedandrogoji Dergisi (E-UPAD). 1(2), 22-40.

 6. Aküzüm, C. & Nazlı, K. (2017). The Evaluation of Primary School Teachers about Discipline Problems, the Causes of These Problems and the Way in Which They Cope with These Problems in Classroom Management. International e-Journal of Educational Studies (IEJES) 2017 Volume 1 Issue 2.

 1. Mülteci Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Okullarda Kapsayıcı Liderlik. VIIIth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. 7-10 TEMMUZ 2021. AKSARAY 

 2. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Disiplin Sorunları, Nedenleri ve Bu Sorunlarla Baş Etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi,  “12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi-The12th International Congress on Educational Administration". 11-13 Mayıs 2017, KIZILCAHAMAM / ANKARA.

 3. OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL AFFEDİCİLİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ.12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi-The12th International Congress on Educational Administration". 11-13 Mayıs 2017, KIZILCAHAMAM / ANKARA.

 4. Okul Müdürlerinin Mesleki Saygınlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. 9. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU. 1-4 KASIM 2018, ANTALYA

 5. HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE BU SORUNLARA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF EDUCATION AND VALUES (Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu. 5-8 EKİM 2017. BODRUM / MUĞLA

 6. Pasif Agresif Liderlik. 9. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU. 1-4 KASIM 2018, ANTALYA

1. Pandemi Döneminde Göçmen Öğrenciler. Ulusal Eğitimde Dönüşüm Forumu UEDFOR-II. 9-12 HAZİRAN 2021. EDİRNE

1. EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYOLOJİK) TEMELLERİ *

*Yayına kabul edildi. Yayın aşamasında

Aylıkla Ödüllendirme  (Bakanlık)                                   2007                               
Teşekkür Belgesi   (İl MEM) 2008
Teşekkür Belgesi   (İlçe MEM) 2000