Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

TANITIM
Doğal yapısı itibariyle üç eski kıtanın (Avrupa, Afrika ve Asya) niteliklerinin birleşmesiyle oluşan Türkiye’nin ekolojik ve biyolojik çeşitliliği çok fazladır. Türkiye, Avrupa kıtasında bulunan bitki türlerinin %75’ini barındırmaktadır. Türkiye gelişmiş ülkelerin bitkisel ilaç, bitki kimyasalları, gıda ve katkı maddeleri, kozmetik ve parfümeri sanayilerinin girdisini oluşturan pek çok bitkisel ürünü florasını da barındırmaktadır. Gelişmiş ülkeler özellikle tedavide bitkisel kaynaklara yönelmiş durumdadırlar. Tedavide kullanılan ilaçların önemli bir kısmını doğal kaynaklı ilaçlar oluşturmaktadır. Doğal kaynaklı ilaçların kullanım oranı gelişmiş ülkelerde %60, gelişmekte olan ülkelerde ise %4 civarındadır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 80’i sağlığına kavuşmak için geleneksel tıbbı ve tıbbi bitkileri kullanmaktadır Türkiye’de son yıllarda sanayi ve ticaret hayatının ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması ile bu alanlara uygun araştırıcı elemanların yetiştirilmesi gerekliliği dokuzuncu kalkınma planında vurgulanmaktadır. Türkiye’de halkın yaklaşık % 40’lık bir kısmı halen tarımla uğraşmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin gittikçe artan önemi ve bilhassa gelişmiş ülkelerde bitkisel kökenli ilaç ve kozmetik sanayi hızla gelişen sektörler haline gelmesi ile bu konuda uzman insan gücüne ihtiyaç olacaktır. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkların önlenmesi, sağlığın sürdürülmesi ve hastalıkların iyileştirilmesi için ilaç olarak geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. Aynı zamanda besin takviyeleri, bitkisel çay, tat, çeşni olarak beslenmede faydalanılmaktadır. Parfüm, vücut bakım ürünleri olarak parfümeri ve kozmetikte kullanılmasının yanı sıra, parlatıcılar hatta böcek ilaçları olarak sanayinin farklı kollarında geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Bu bitkilerin drog denilen kurutulmuş, belirli ölçüde hazırlanmış bitki kısımlarından (kök, kök-sap, yumru, gövde veya odunsu yapı, kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum ve herbal) yararlanılmaktadır. Bir çok alanda kullanım alanı bulan tıbbi ve aromatik bitkiler biyolojik kültürel ve endüstriyel kaynaklardır. Bu kaynaklara olan talep son yıllarda oldukça artmış ve artmaya devam etmektedir. Bu bitkilerin değeri tıp ve sağlık alanında sentetik yolla elde edilen etkin maddelerine göre çok yönlü etkiye sahip olmaları ve yan etkilerinin bulunmaması gibi nedenlerle artmaktadır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri unvanını alan bu program mezunları; Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden firmalar, bitkisel ilaç imal eden laboratuvarlar, bu bitkilerin yetiştiriciliği yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler, tıbbi bitki drogları üreten ve satışı yapan işyerleri, aktarlar, güzellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler, aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar, narkotik bitkiler ve bitkisel kökenli kaçakçılıkla ilgili kriminoloji ve adli tıp laboratuvarları, gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryum ve bitki laboratuvarlarında yardımcı teknik personel olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra öğrendikleri bilgilerin ışığı altında bu alanda faaliyet gösteren iş alanları kurabilirler.

Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Ziraat Mühendisliği ve Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması lisans programına geçiş yapabilirler.