Yaşlı Bakım Programı

 • Program Kontenjanı: 40 (N.Ö.) - 40 (İ.Ö.). Öğrenim Dili: Programın öğrenim dili Türkçe’dir.

Amaç

 • Çağrı Merkezi Hizmetleri önlisans programının temel amacı; Türkiye’de hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, faaliyet ve etki alanını genişletmek için, gerekli deneyimi kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, iletişim becerisi yüksek, zamanı ve iş gücünü yönetme, bir işletmeyi sevk ve idare etme vasıflarına sahip beceri ve vizyon sahibi nitelikli ara eleman ve yönetici adayları yetiştirmektir

Hedef

 • Çağrı merkezi işletmelerinin ihtiyacı olan mesleki işletmecilik bilgilerinin yanı sıra; bu alan ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilen, en az bir dili iyi düzeyde bilen, ekip çalışmasına yatkın,  iyi yetişmiş gerekli nitelik ve becerilere sahip,  mezunlar vermektir.

Bölüm/Program Kabul Koşulları

 • Türk öğrenciler için Lise Diploması, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ile yerleşmiş olmak gerekirken, Yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir

Program Profili

 • Çağrı Merkezi Hizmetleri önlisans programı 2 yıllık (4 yarıyıl) bir eğitimi kapsamaktadır. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı olarak, Misyonumuz: Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu günümüzde, bu bilince erişmiş ve kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, yönetim ilke ve yöntemlerini benimseyen ve profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanabilen, sorun çözebilen yüksek düzeyde çağrı merkezi elemanları ve geleceğin çağrı merkezi yöneticilerini yetiştirerek; sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir. Vizyonumuz: Alanımızda yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve daha çok tercih edilen, sektörün eleman ihtiyaçlarına cevap verebilen bir program olabilmektir.

Eğitim Öğretim Metotları

 • Derse katılım
 • Ödev
 • Mesleki Faaliyet
 • Okuma
 • Proje Hazırlama
 • Sosyal Faaliyet
 • Web Tabanlı Öğrenme
 • Uygulama
 • Tez Hazırlama
 • Staj
 • Yerinde Uygulama

Mezuniyet Koşulları ve İş Olanakları

 • Öğrencinin mezuniyet koşullarını sağlayabilmesi için toplamda 120 AKTS seçmeli ve zorunlu derslerini ve 30 iş günü sürecek olan zorunlu stajını başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Program mezunları:
 • Halkla İlişkiler,
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
 • İletişim,
 • İletişim Bilimleri,
 • İletişim Sanatları,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi,
 • Lojistik Yönetimi,
 • Medya ve İletişim,
 • Medya ve İletişim Sistemleri,
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,
 • Yeni Medya ve Gazetecilik,
 • Yeni Medya Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
 • Direkt iş hayatına atılmak isteyen mezunlar ise KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile kamu kuruluşlarındaki uygun pozisyonlara ya da özel sektörde işletmelerin veya medya kuruluşlarının ilgili pozisyonlarına başvurabilirler.