DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ADAYLARINA DENEME DERSİ UYGULANMASI

Meslek Yüksekokulumuz Tıbbi Hizmetler ve Teknikler  Bölümüne 1 (Bir) Adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 2 adet müracaat bulunmakta, müracaat eden adaylara, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin 4. maddesi uyarınca, 09 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00’de, Meslek Yüksekokulumuz Konferans Salonunda Deneme Dersi uygulanacaktır. Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin 4. maddesi’nin (2) numaralı alt bendi gereğince, Aday, en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonun huzurunda, adayın teklif ettiği beş konu arasından, komisyonun kabul ettiği bir konuda deneme dersi verecektir. Komisyon deneme dersini, başarılı/başarısız olarak değerlendirecektir.

Her komisyon üyesi, Doktor Öğretim Üyesi Deneme Dersi Değerlendirme Formu’nda (form’a ulaşmak için tıklayınız) yer alan ve eşit maksimum puan ağırlığına sahip nitelikler üzerinden, her bir nitelik için maksimum puan ağırlığını geçmeyecek şekilde puanlama yapacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan deneme dersi için komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın puanı tespit edilecektir. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir.

Adaylara önemle duyurulur.

 

Deneme Dersi Değerlendirme Formu'nda yer alan nitelikler;

 *Alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları bilme

*Alanı ile ilgili temel ilke ve kavramları elden çıkarmak için bir bölüme götürebilme       

*Ders konuşmanın dersleri sözel ve görsel dili (şekil, şema, grafik, formüller vb.) uygun biçimde kullanabilme

*Ders alanı ile alanı diğer konularını tutabilme

*Anlaşılır açıklamalar ve sınırlamalar yapabilme

*Dinleyici sorulara uygun ve yeterli yanıtlar oluşturabilme

*Derse ilgi ve dikkati çekebilme

*Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimlerde kullanma ve öğretim teknolojilerinden yararlanma

*Sözel dili, beden dili ve ses tonunu etkili biçimde kullanabilme

*Zamanı verimli kullanabilme