Genel Bilgiler

2012 yılında Kurulan Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ekim 2016 Yılından itibaren Bingöl İli Solhan İlçesinde faaliyet göstermeye başlamış olup, 3 Bölüm ve 5 Programdan oluşan birçok meslek dalının ihtiyaç duyduğu duyduğu ara ve teknik elemanları yetiştirmektedir. Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, meslek eğitimi alanında Türkiye'de var olan boşluğu doldurmak, ara eleman ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda yükseköğretimin ileri aşamalarına geçişi de (DGS) sağlamak faaliyet göstermek.

Yüksekokulun yönetim organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur.

 

 

BÖLÜMLER ve PROGRAMLAR

Meslek Yüksekokulda I. Öğretim'de 3 farklı program bulunmaktadır. Bunlar:

 • Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
  • İlk ve Acil Yardım  Programı
 • Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
  • Çocuk Gelişimi Programı
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
  • Yaşlı Bakım Programı

Meslek Meslek Yüksekokulumuzda öğrenci yetiştirmenin yanı sıra akademik personelin bilimsel çalışmalarının öğretilmesi de desteklenerek ülkemizin ve özelde yakın çevresi olan Bingöl ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ilişkin bulunmaktır. 

Misyonumuz
Mesleki bilgi ve beceriye sahip, etik değerleri önemseyen, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sosyal ve kültürel yetenekleri gelişmiş, ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunacak kalifiye ve nitelikli sağlık personeli yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımla  eğitim öğretim kalitesini ve akademik başarılarını sürekli artıran sağlık alanında saygın ve en çok tercih edilen olmaktır.

 

Kalite Politikamız

Eğitim-öğretimi çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlamak ve güncellemek,

Bilime, sanata, kültürel ve evrensel değerlere katkı sağlayan, milli ve manevi değerleri yüksek bireyler yetiştirmek,

Mesleki, toplumsal ve bölgesel sorunlara çözüm odaklı yaklaşımla çözümler üretebilmek,

Kurumsal vizyonumuza ulaşmak için eğitim- öğretimi sürekli geliştirmek,

Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerini desteklemek,

Yerel ve ulusal basın ile ilişkileri geliştirmek,

Kurumumuzun tanıtımında teknolojik imkanları etkin şekilde kullanmak,

Tüm paydaşlarımızın memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştirmek.